Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.