Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Осипенко Володимир Васильович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Blank16~5lab