Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Маршалок Михайло Станіславович - доцент кафедри Організації підприємництва та біржової діяльності.