Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Всього: лекції – 60 год.; практичні – 60 год.; самостійна - 60 год.
Автор: Савчук Світлана Геннадіївна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Курс складається з 4 модулів і включає теми, які необхідні майбутнім харчовим технологам у професійній діяльності.

Рік останньої атестації: 2021