Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

blank16'5res