Спеціальність: 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр:1-2,3-4. 2 (1-5). ЄКТС: 2,5 (11).
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN16