Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори:
Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Дисципліна вивчає закономірності інфекційного процесу, його виникнення, розвитку інфекційних та інвазійних хвороб тварин, розробляє методи їх діагностики терапії та профілактики, методи виділення та ідентифікації патогенів (бактерій, вірусів, грибів, токсинів), сучасні методи оцінки імунного статусу та напруги поствакцинального імунітету у тварин, засоби і методи імунокорекції тваринного організму.

Рік останньої атестації: 2011