Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Автори:
Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Основна роль цієї вибіркової дисципліни – освоєння методів діагностики, лікування і профілактики, превентивних заходів щодо запобігання інвазійних хвороб у великої рогатої худоби. Також окрему увагу звернено на зоонози – хвороби спільні для людини і тварин.

Рік останньої атестації: 2011