Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 11. ЄКТС: 4.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи; Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.