Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 12.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
NN17