Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Михальська Віта Михайлівна - доцент кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: У курсі розглядаються сучасні технології виробництва продукції свинарства, включаючи особливості годівлі, утримання, напування, догляду та експлуатації різних статево-вікових груп тварин, характеристику сучасних порід свиней, генетичний потенціал їх продуктивності та біологічні особливості розвитку в онтогенезі, профілактику кормових отруєнь та генетичних хвороб свиней, способи годівлі свиней різних виробничих груп із застосуванням різних біологічно активних добавок, стимуляторів травлення, профілактичних засобів, переробку відходів свинарських підприємств.

Рік останньої атестації: 2018