Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Ольга Степанівна - професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Ключовими аспектами вивчення навчальної дисципліни являється засвоєння студентами теоретичних засад кадастрів нерухомості, набуття теоретичних та практичних знань для вирішення питань формування та функціонування кадастрово-реєстраційних систем, оцінки їх ефективності, удосконаленні операцій із нерухомістю, автоматизацією повторювальних процесів тощо.
Рік останньої атестації: 2020