Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.