Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.5 (4).
Автор: Гончар Любов Миколаївна, доцент кафедри рослинництва.
Анотація: У курсі розглядуються теми, які формують у майбутніх фахівців системи знань з виробництва продукції рослинництва, умінь щодо раціонального вибору і ефективного застосування різних елементів технології з метою підвищення продуктивності культури і зниження собівартості продукції та підвищити конкурентоспроможність отриманої продукції. Теоретичні основи охорони праці. Правові основи охорони праці працівників у рослинництві. Техніка безпеки у рослинництві. Пожежна безпека у рослинництві.
Рік останньої атестації: 2023