Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання існування, зберігання і передачі спадкової інформації, види спадковості та мінливості, закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, закони Г.Менделя, закономірності успадкування ознак при взаємодії алельних та неалельних генів, основні положення хромосомної теорії, закономірності визначення статі, основні закони популяційної генетики, положення імуногенетики, патогенетики тварин.
Рік останньої атестації: 2023