Нормування в топографо-геодезичній діяльності та землеустрої
Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Дорош Йосип Мирославович – професор кафедри земельного кадастру; Бутенко Євген Володимирович – доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення курсу є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення землевпорядного процесу в землевпорядній діяльності щодо відносин, які складаються у цьому процесі та їх суб’єктів (землевпорядно-процесуальні відносини); умов здійснення землевпорядного процесу (провадження, етапи, стадії) та властиві йому принципи; процедури вчинення землевпорядних проваджень.

Рік останньої атестації: 2022