Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами; Купріянчик Ірина Петрівна - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Прогнозування використання земельних ресурсів є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей майбутнього розвитку та використання земельних ресурсів, вивчення методів та механізмів прогнозування.

Рік останньої атестації: 2019