Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі: д.вет.н., професор Сорока Н.М., д.вет.н., професор Прус М.П., д.вет.н., професор Галат М.В., д.вет.н., доцент Гончаров С.Л.
Автор курсу: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: в курсі викладені основні положення паразито-хазяїнних відношень.

Рік останньої атестації: 2017