Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Аннотація: в курсі викладені основні положення паразито-хазяїнних відношень.

Рік останньої атестації: 2017