Спеціальність: 35.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Нікольська Ніна Вікторівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN'mod1