Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна - професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Рік останньої атестації: 2023