Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни допоможе сформувати у студентів систему профілюючих знань і практичних навичок, необхідних для вирішення ключових завдань, пов'язаних з проектуванням систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання сільськогосподарського виробництва. Дисципліна має на меті ознайомити студентів з теоретичними відомостями, що лежать в основі проектування та підготовки до експлуатації електрообладнання сільськогосподарського виробництва, а також дати практичні навички проектування.

Рік останньої атестації: 2019