Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання  проведення контролю і оцінювання ступеню екологічної безпеки господарської діяльності або екологічної ситуації, що склалася на об’єктах (територіях); попередження негативного впливу певного виду антропогенної діяльності на здоров’я людей і навколишнє природне середовище; виявлення пріоритетів вирішення екологічних проблем.

Рік останньої атестації: 2020