Спеціальність: 073 Менеджмент,  075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою курсу є формування знань у студентів щодо прикладного моделювання, а саме методології оцінювання параметрів економетричних моделей, їх аналізу з урахуванням стохастичної складової, ефективне використання прикладного пакету програм EXCEL у алгоритмізації економетричного моделювання.
Рік останньої атестації: 2023