Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Доценти кафедри економічної теорії - Пащенко Оксана Василівна; Гуща Інна Олександрівна.
Анотація: Мета курсу: набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Рік останньої атестації: 2020