Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Невмержицька Олена Миколаївна - канд. філос. наук, асистент кафедри культурології.