Спеціальності: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (2). ECTS: 3.
Автор: Мокрієв Максим Володимирович - доцент кафедри інформаційних і дистанціних технологій.
Викладач: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Курс знайомить з основами баз даних та організації їх за допомогою MS Access.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017