Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає вивчення актуальних питань захисту інформації з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для їхньої подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційної безпеки.

nn19