Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Теоретична основа, загальні принципи мікроклонального розмноження рослин виходять із закономірностей їх онтогенезу, часової і просторової реалізації морфогенетичної програми, автономії рослинного організму на різних етапах його росту та розвитку, наявності в рослині систем само-авторегуляції, функціонуючих в певних умовах.