Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Рік останньої атестації: 2017