Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович - старший виладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Вивчити основи технології та організації виробництва доріг і споруд, конструкцій і виробів; визначити напрямки розвитку виробничої бази; навчити за техніко-економічними показниками виконувати вибір технологічних схем, сировинних матеріалів і обладнання із застосуванням експлуатаційних властивостей автомобільних доріг та споруд.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020