Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Лобунець Тетяна Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу.
Анотація: Дисципліна передбачає встановлення мети підприємства, поточне збирання і обробку інформації для прийняття управлінських рішень, виконання функції контролю відхилень фактичних даних від планових, а також, що найважливіше, підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Контролінг спрямований на вдосконалення ефективності менеджменту та організації управління економікою на мікрорівні.