Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування),  071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) ОС: Бакалавр. Семестр: 7ECTS: 4.
Автори: Давиденко Надія Миколаївна - завідувач кафедри фінансів; Скрипник Галина Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні засади інвестиційної діяльності; форми та види інвестицій; фінансове забезпечення підприємництва через  залучення інвестиційних ресурсів та ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів.