Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня.
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Митяй Іван Сергійович, канд. біол. наук, доцент кафедри біології тварин.
Викладач: Дегтяренко Олена Володимирівна, канд. біол. наук, доцент кафедри біології тварин.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо біології та екології тваринного світу, з’ясування еволюції морфо-функціональної організації, пристосування до навколишнього середовища, закономірності індивідуального та історичного розвитку, різноманіття тварин, основні екологічні та систематичні групи та їх роль у житті людини.