Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ЄКТС: 3 (11).
Автори: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології; Качмарчик Світлана Григорівна - к. пед. н., доцент кафедри англійської філології.