Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). 

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 5.
Автор: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування. 
Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.

Анотація: Метою є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт.

Рік останньої атестації: 2017