Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Гудзинська Юлія Сергіївна - асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Нікуліна Олена Валеріївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Курс відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики управління інноваціями в умовах ринкової економіки.

Рік останньої атестації: 2018