Спеціальність: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна «Автоматизовані системи контролю і управління електроспоживанням» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання автоматизованих систем контролю і управління електроспоживанням.

Рік останньої атестації: 2020