Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика.
ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна- доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Дисципліна "Основи електропостачання" ознайомлює студентів з історією розвитку електроенергетики; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії; сучасними проблемами галузі електроенергетики; основними методам розрахунку систем електропостачання; фізичними основами функціонування та будовою основних електричних апаратів та електроустановок систем електропостачання.

Рік останньої атестації: 2015