Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка); 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Худолій Любов Михайлівна - професор, завідувач кафедри банківської справи та страхування; Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів цілісної системи знань щодо сутності грошей фінансів і кредиту та набуття навичок аналізу різних аспектів грошово-кредитної та фінансової політики, оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів для розв’язання фінансових проблем в державі, у бізнесі та домогосподарстві.