Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, професор.
Анотація: Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень геоінформаційного аналізу і моделювання та оволодіння практичними навичками інструментів просторового аналізу для вирішення завдань управління природними ресурсами. Курс включає основні складові просторового аналізу, картографічного моделювання і прикладної геостатистики.

Рік останньої атестації: 2016