Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Вибірковий блок 3 «Геоінформаційні системи у землеустрої»). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Москаленко Антоніна Антоліївна – в.о. зав. кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Денисюк Богдан Іванович - старший викладач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Заячківська Богдана Богданівна - асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень та формування в студентів практичних навичок застосувань геоінформаційного моделювання для обліку, моніторингу та аналізу природно-ресурсного потенціалу території.

Рік останньої атестації: 2023