Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Харченко Г.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського.
Анотація: В даному курсі розглядаються теоретичні основи та закономірності управління в сучасних органіаціях; класифікація органіацій, життєвий цикл органіацій; моделі та процес прийняття управлінських рішень в органіаціях; функції та методи менеджменту; управління конфліктами в організаціях.

Рік останньої атестації: 2017