Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кирилюк Ольга Федорівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних знань аналізу господарської зовнішньоекономічної діяльності, набуття практичних навичок визначення та використання резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, оцінювання ступеня фінансових та операційних ризиків і обґрунтування внутрішніх механізмів управління ними з метою зміцнення ринкових позицій підприємств на міжнародних ринках.