Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN17`10res