Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 5; 1 (нп).
Автор: Димко Роман Олександрович - канд. вет. наук, старший викладач кафедри старший викладач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.
Анотація: Метою курсу є забезпечення підготовки фахівців ветеринарної медицини щодо питань державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за різними видами діяльності, пов’язаної з розведенням, вирощуванням, обігом, поводженням, здоров’ям і благополуччям тварин, а також щодо питань державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за дотриманням законодавства України щодо харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження.

П22