Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Глазунова О.Г.; Саяпіна Т.П.

Рік останньої атестації: 2008