Спеціальність: •073 Менеджмет. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладачі: Гуща Інна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: У курсі розглядаються: ключові положення базових макроекономічних теорій; механізми макроекономічної політики щодо регулювання економіки; результати функціонування національної економіки та здійснюється оцінка ефективності економічної політики держави. Мета курсу: набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Рік останньої атестації: 2017