Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Мамченко Сергій Миколайович - д-р педаг. наук, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Вибіркова дисципліна має навчити майбутніх спеціалістів відповідати вимогам інформаційної безпеки - комплексного, циклічного процесу, який складається з етапів: планування аудиту; планування заходів по аудиту (розробка, узгодження і затвердження планів заходів); перевірка на відповідність групі вимог (наприклад, на відповідність стандарту ISO/IEC 27001: 2013); систематизація результатів обстеження і формування звітності. Аудит дозволяє привести раніше створену систему безпеки у відповідність до оновлених вимог, упорядкувати і систематизувати нині існуючі заходи, спрямовані на забезпечення захисту ІС.

П22