Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезично-картографічні технології землеустрою). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.

Рік останньої атестації: 2016