Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (спеціалізація Геодезично-картографічні технології землеустрою). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Дисципліна забезпечує теоретичні знання з вивчення і практичні навички із застосування сучасних технологій створення карт, їх використання, набуття уміння застосування методики та прийомів створення, оформлення та оновлення карт чи інших картографічних документів у сфері землевпорядкування на основі комп’ютерних технологій. Вивчаються загальна характеристика програмного забезпечення і технічних засобів, які застосовуються в картографії, а також особливості використання електронних шаблонів карт-основ та оформлення спеціалізованих планово-картографічних матеріалів стану та використання земель засобами сучасних комп’ютерних технологій.

Рік останньої атестації: 2016