Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємтсва). ОС: Бакалавр. Семестр: 4.

Навчальна практика проходить 2 тижні (загальна кількість годин - 60, з низ 30 самостійна робота). Підсумкова атестація - залік.
Практику з інформаційних технологій забезпечують викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій.

Рік останньої атестації: 2017