Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Лідерство, управління комунікаціями та командною взаємодією: Лідерство» є формування у студентів професійних компетентностей, пов’язаних з ефективною побудовою командної роботи і комунікаціями, оволодіння основами ефективної роботи лідера, вирішення конфліктів, переконання та ведення переговорів.
Рік останньої атестації: 2023